NMF

NMF sredstva za podeljevanje štipendij in druge aktivnosti pridobiva preko lastne dejavnosti, razpisov ministrstev in predvsem preko donatorjev. Donatorji NMF so pravne in fizične osebe.

Pravne osebe

Generalni donator

Zlati donator

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Srebrni donator

ROTO Slovenija, d.o.o.

Donator

Slovensko društvo zavarovancev
AMABI d.o.o.

Fizične osebe

Generalni donator

dr. Mitja SLAVINEC
dr. Blaž ZMAZEK
dr. Alenka LIPOVEC
dr. Igor PESEK
dr. Nataša VAUPOTIČ

Zlati donator

dr. Boštjan BREŠAR
dr. Franc JANŽEKOVIČ
mag. Boris MUNIŠIČ
dr. Jan ZMAZEK
dr. Vladimir GRUBELNIK
dr. Sonja ŠKORNIK
Predrag GRUJIĆ

Srebrni donator

Neja TRONTELJ
Uroš ČARMAN
Mateja KRANER
Karin GRBEC
dr. Petra CAJNKO
Stanka CAJNKO
Gorazd ZAGORŠČAK

Donator

Borut KRAJNC
dr. Matej MENCINGER

Letošnja Državna nagrada RS na področju šolstva je bila podeljena ustanoviteljem delovanja dobrodelnega gibanja skupne izobraževalne podporne točke Razlagamo.si prof. dr. Blažu Zmazku, prof. dr. Alenki Lipovec in doc. dr. Igorju Pesku. Celotni finančni del nagrade v višini 6000 € so namenili v korist Naravoslovno-matematične fundacije, ki skrbi za podporo izobraževanju.

Donatorjem se iskreno zahvaljujemo za podporo.