NMF

Podeljeni štipendiji Naravoslovno-matematične fundacije, 27. 2. 2024

Naravoslovno matematična fundacija (NMF) je podelila dve štipendiji, in sicer študentki Oddelka za matematiko in računalništvo, Maši Galun, ter študentu Oddelka za biologijo, Igorju Jugoviću, obema s Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (FNM UM).

Oba študenta odlikujejo izjemni študijski rezultati, znanstveno-raziskovalni uspehi in številne obštudijske aktivnosti. Gre za edini takšni štipendiji v širšem okolju, s čimer FNM UM izkazuje edinstveno skrb za svoje študente.

Študentoma čestitamo za prejeti štipendiji, donatorjem pa se iskreno zahvaljujemo za finančno podporo!

Naravoslovno-matematična fundacija (NMF) znova podelila štipendijo, 28.2.2023

Štipendija NMF je bila tokrat podeljena študentki Oddelka za matematiko in računalništvo Maši Galun (FNM UM).

Študentko odlikujejo izjemni študijski rezultatinadpovprečni znanstveno-raziskovalni uspehi in številne obštudijske aktivnosti.

S tovrstnimi štipendijami FNM UM izkazuje edinstveno skrb za svoje študente in jih podpira na najboljši možen način pri njihovem strokovno znanstvenem razvoju.

Študentki čestitamo za prejeto štipendijo, donatorjem pa se iskreno zahvaljujemo za finančno podporo!

Štipendiji Naravoslovno-matematične fundacije podeljeni, 24.1.2023

Naravoslovno-matematična fundacija (NMF) je podelila dve štipendiji, in sicer študentu Oddelka za fiziko Mitji Suvajacu in študentu Oddelka za biologijo Igorju Jugoviću, oba s Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (FNM UM).

Oba študenta odlikujejo izjemni študijski rezultatiznanstveno-raziskovalni uspehi in številne obštudijske aktivnosti.

Gre za edini taki štipendiji v širšem okolju, s čimer FNM UM izkazuje edinstveno skrb za svoje študente.

Študentoma čestitamo za prejeti štipendiji, donatorjem pa se iskreno zahvaljujemo za finančno podporo!